Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Web Scraping

Web Scraping

 1. Gelişmiş JavaScript İşleme: Modern web siteleri, içeriklerini JavaScript ile dinamik olarak yükler. Bu nedenle, JavaScript çalıştıran headless browserlar kullanarak dinamik içeriği scrape etmek önemlidir. Örneğin, Puppeteer veya Selenium ile bir tarayıcı oturumu başlatıp, sayfanın JavaScript kodunun yürütülmesini bekleyerek tam sayfa içeriğini elde edebilirsiniz.
 2. AJAX ve API Çağrılarını Anlama: Web sayfaları genellikle arka planda AJAX çağrıları yaparak veri alışverişinde bulunur. Bu çağrıları ağ trafiği analiz araçları (örneğin Chrome DevTools) kullanarak inceleyebilir ve gerekli API son noktalarını tespit edebilirsiniz. Bu yöntemle, doğrudan JSON veya XML formatında veri elde edebilirsiniz.
 3. Gelişmiş XPath ve CSS Seçicileri: Veri çekmek istediğiniz öğeleri belirlemek için XPath ve CSS seçicilerini kullanabilirsiniz. Karmaşık web sayfası yapılarında, doğru öğeleri seçmek için gelişmiş seçiciler ve regex (düzenli ifadeler) kullanımı gerekebilir.
 4. Çoklu İş Parçacığı ve Asenkron İşlemler: Büyük miktarda veri çekiyorsanız, işlemlerinizi paralelleştirmek için çoklu iş parçacığı (multithreading) veya asenkron programlama tekniklerini kullanabilirsiniz. Bu, işlemlerinizi hızlandırır ve kaynak kullanımınızı optimize eder.
 5. Rate Limiting ve Retry Mekanizmaları: Web sitelerinin sık sık talep gönderilmesi durumunda IP’nizi engellemesini önlemek için sorgu sınırlama (rate limiting) ve yeniden deneme (retry) mekanizmaları kullanabilirsiniz. Bu, sitelerin yükünü azaltır ve scraping işlemlerinizin sürekliliğini sağlar.
 6. Proxy ve VPN Kullanımı: IP engellemelerini aşmak veya coğrafi kısıtlamaları atlatmak için proxy sunucular veya VPN hizmetleri kullanabilirsiniz. Bu, özellikle farklı coğrafi konumlardan veri çekmeniz gerektiğinde faydalı olabilir.
 7. Gelişmiş Veri Temizleme ve Normalizasyon Teknikleri: Çektiğiniz veriler genellikle ham ve düzensiz olabilir. Veri temizleme (data cleansing) ve normalizasyon işlemleri, verileri analize uygun hale getirmek için gereklidir. Bu süreçte, pandas gibi veri işleme kütüphaneleri kullanışlıdır.
 8. Makine Öğrenmesi ile Veri Ayıklama: Bazı durumlarda, web sayfalarından yapısal olmayan verileri çıkarmak için makine öğrenmesi teknikleri kullanılabilir. Örneğin, doğal dil işleme (NLP), metin içerisinden belirli bilgileri çıkarmak için kullanılabilir.
 9. Güvenlik Önlemleri ve Bot Algılama Sistemleri: Çoğu modern web sitesi, otomatik botları tespit etmek için güvenlik önlemleri kullanır. CAPTCHA çözümleme, kullanıcı davranışını taklit etme ve düzenli aralıklarla istek gönderme gibi teknikler, bot algılama sistemlerini atlatmaya yardımcı olabilir.

Bu ileri düzey teknikler ve yaklaşımlar, web scraping projelerinizde daha etkili ve verimli olmanızı sağlayacaktır.

Gelişmiş JavaScript işleme için web scraping sürecinde kullanılan headless browserlar, sayfaların dinamik içeriğini yükleyebilmeniz için kritik öneme sahiptir. İşte bu konuda daha fazla detay:

Puppeteer

Puppeteer, Google Chrome ve Chromium tarafından desteklenen bir Node library’sidir. Temel özellikleri şunlardır:

 • Headless ve Non-Headless Modlar: Puppeteer, görünür bir tarayıcı arayüzü olmadan (headless) veya standart bir tarayıcı arayüzüyle (non-headless) çalışabilir.
 • JavaScript Yürütme: Puppeteer, sayfaları tam olarak render eder ve JavaScript’i yürütür, böylece dinamik olarak oluşturulan içeriklere erişim sağlar.
 • Otomasyon ve Interaktiflik: Form gönderme, düğmelere tıklama ve sayfa gezintisi gibi kullanıcı etkileşimlerini otomatikleştirebilir.
 • Ekran Görüntüsü ve PDF Oluşturma: Sayfaların ekran görüntülerini alabilir veya PDF’lerini oluşturabilir.

Selenium

Selenium, web browserları otomatikleştirmek için kullanılan başka bir popüler araçtır. Temel özellikleri:

 • Çoklu Diller ve Tarayıcılar: Python, Java, C#, Ruby ve diğer dillerle kullanılabilir. Chrome, Firefox, Internet Explorer ve diğer tarayıcıları destekler.
 • Tam Tarayıcı Deneyimi: Selenium, tam bir tarayıcı deneyimi sağlar, bu da JavaScript’in ve diğer tüm web teknolojilerinin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Otomasyon ve Test Amaçlı Kullanım: Geliştiriciler ve QA mühendisleri tarafından web uygulamalarını test etmek için sıkça kullanılır, ancak scraping amaçları için de uygundur.

Dinamik İçeriği İşleme

 1. Sayfa Yükleme Bekleme: Dinamik içerik, sayfa yüklendikten sonra farklı zamanlarda oluşabilir. Puppeteer veya Selenium ile, belirli bir elementin yüklenmesini veya belirli bir süre boyunca beklemeyi programlayabilirsiniz.
 2. AJAX Çağrıları İzleme: Dinamik içerik sıklıkla AJAX çağrıları aracılığıyla yüklenir. Network trafiğini izleyerek bu çağrıları ve sonuçlarını yakalayabilirsiniz.
 3. JavaScript Fonksiyonlarını Çalıştırma: Bazı durumlarda, sayfadaki JavaScript fonksiyonlarını doğrudan çağırarak istediğiniz veriyi elde edebilirsiniz.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Performans Optimizasyonu: Dinamik içerik yüklenirken gereksiz bekleme sürelerini önlemek için uygun timeout ve bekleme stratejileri kullanın.
 • Sayfa Kaynaklarına Dikkat: Büyük resimler veya gereksiz CSS/JS dosyaları gibi kaynakları yüklememek için ayarlar yaparak ağ kullanımını ve performansı optimize edebilirsiniz.
 • Hata Yönetimi: Sayfa yüklenirken veya içerik dinamik olarak değişirken oluşabilecek hatalara karşı dayanıklı hata yönetimi mekanizmaları geliştirin.

Bu araçlar ve teknikler, dinamik web sitelerinden veri çekme yeteneğinizi önemli ölçüde artırabilir. Her ikisi de kendi kullanım senaryolarına ve öğrenme eğrilerine sahip olduğundan, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek önemlidir.

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ve API çağrılarını anlamak ve kullanmak, modern web scraping tekniklerinde temel bir unsurdur. İşte bu konuda daha fazla bilgi:

AJAX ve API Çağrılarının Anlamı

 1. AJAX Çağrıları: AJAX, web sayfalarının tamamının yeniden yüklenmesine gerek kalmadan, arka planda sunucuyla veri alışverişinde bulunmasını sağlar. Bu, sayfa içeriğinin dinamik olarak güncellenmesine olanak tanır.
 2. API Çağrıları: Birçok web uygulaması, verilerini iç ve dış kullanıma sunmak için API’ler (Application Programming Interfaces) kullanır. Bu API’ler genellikle JSON veya XML formatında veri sağlar.

AJAX ve API Çağrılarını Yakalama ve Analiz Etme

 1. Ağ Trafiği Analizi: Modern tarayıcılardaki geliştirici araçları (örneğin, Chrome DevTools), ağ trafiğini izlemenizi ve AJAX çağrılarını gözlemlemenizi sağlar. Bu araçlarla, hangi URL’lere istek gönderildiğini, isteklerin türünü (GET, POST vb.) ve sunucudan gelen yanıtları görebilirsiniz.
 2. API Son Noktalarını Tespit Etme: AJAX çağrılarını inceleyerek, verileri sunan API son noktalarını (endpoints) tespit edebilirsiniz. Bu, genellikle JSON formatında düzenlenmiş verileri içeren URL’lerdir.
 3. Parametreleri ve Oturum Bilgilerini Anlama: API çağrılarının yanı sıra, bu çağrıları yaparken kullanılan parametreler ve oturum bilgileri (cookies, header bilgileri vb.) de önemlidir. Bu bilgileri anlamak, API üzerinden doğru veriyi çekebilmek için gereklidir.

API Verilerini Çekme ve İşleme

 1. Programatik Erişim: Tespit ettiğiniz API son noktalarına programatik olarak (örneğin, Python’da requests kütüphanesi kullanarak) erişebilirsiniz.
 2. Veri Formatını İşleme: API’den gelen veri genellikle JSON veya XML formatındadır. Bu verileri uygun şekilde işlemek ve analiz etmek için JSON/XML parser’ları kullanabilirsiniz.
 3. Rate Limit ve Oturum Yönetimi: API’ler genellikle sorgu sınırlamasına (rate limiting) tabidir. Ayrıca, oturum yönetimi için API anahtarları veya oturum tokenları gerekebilir.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Geliştirici Araçlarını Etkin Kullanma: Chrome DevTools gibi araçlarla yapılan ağ trafiği analizi, AJAX ve API çağrılarını anlamak için kritik öneme sahiptir.
 • Hukuki ve Etik Normlara Uygun Davranış: API’leri kullanırken, ilgili hukuki düzenlemelere ve API’nin kullanım şartlarına uygun hareket etmek önemlidir.
 • Veri Temizleme ve Normalizasyon: API’den gelen ham verileri temizlemek ve analize uygun hale getirmek için veri işleme tekniklerini kullanın.

Bu teknikler ve yöntemler, web scraping projelerinizde daha etkin ve verimli olmanızı sağlar ve aynı zamanda geleneksel HTML scraping’e göre genellikle daha hızlı ve güvenilir bir alternatif sunar.

Gelişmiş XPath ve CSS seçicileri, web scraping’de veri çekmek istediğiniz öğeleri doğru ve etkin bir şekilde belirlemenize olanak tanır. İşte bu konuda daha detaylı bilgi:

XPath

XPath, XML dokümanlarında düğümleri (nodes) tanımlamak için kullanılan bir dildir ve HTML için de uygundur. Karmaşık ve iç içe geçmiş HTML yapılarında özellikle faydalıdır.

 1. Mutlak ve Göreli XPath: Mutlak XPath, kök düğümden başlayarak tam yolu ifade ederken, göreli XPath, belirli bir noktadan itibaren yolunu tanımlar. Göreli XPath genellikle daha esnek ve değişikliklere daha dayanıklıdır.
 2. Wildcards ve Attributeler: XPath’te, belirsiz öğeler için wildcard karakterleri (*) kullanabilir ve özel niteliklerle (attributes) öğeleri seçebilirsiniz. Örneğin, //div[@class='example'] tüm div öğelerini class attribute’u example olanlarla sınırlar.
 3. XPath Fonksiyonları: XPath, metin içeriğini (text()), düğüm sayısını (count()), konumunu (position()) vb. belirlemek için çeşitli fonksiyonlar sunar.

CSS Seçiciler

CSS seçiciler, stil sayfalarında öğeleri seçmek için kullanılır ancak scraping’de de oldukça yararlıdır.

 1. Temel Seçiciler: Etiket adı, sınıf (.), ve id (#) ile seçim yapabilirsiniz. Örneğin, .menu-item tüm öğeleri sınıfı menu-item olanlarla eşleştirir.
 2. İç İçe ve Kardeş Seçiciler: İç içe geçmiş öğeleri (div span), çocuk öğeleri (div > span) veya aynı seviyedeki kardeş öğeleri (div + span) seçebilirsiniz.
 3. Pseudo-classes ve Pseudo-elements: CSS pseudo-classes (:first-child, :last-child vb.) ve pseudo-elements (::before, ::after) ile daha spesifik seçimler yapabilirsiniz.

Regex (Düzenli İfadeler) Kullanımı

 1. Metin İçeriğini Filtreleme: XPath ve CSS seçicilerle belirlenen öğelerin metin içeriğini filtrelemek için regex kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir desene sahip metni çıkarmak için.
 2. Özel Karakter İşleme: Bazı durumlarda, metin içeriğindeki özel karakterler veya biçimlendirmeler regex ile işlenebilir.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Esneklik ve Güvenilirlik: Web sayfaları sıkça güncellendiğinden, mümkün olduğunca esnek seçiciler kullanmak önemlidir. Örneğin, çok spesifik XPath yolları yerine göreli yollar ve benzersiz sınıf/id isimleri tercih edin.
 • Geliştirici Araçlarından Yararlanma: Chrome DevTools ve benzeri geliştirici araçları, XPath ve CSS seçicilerini test etmek ve doğrulamak için kullanılabilir.
 • Performans Düşünmek: Çok karmaşık XPath ifadeleri veya CSS seçicileri performansı olumsuz etkileyebilir. Mümkün olduğunca basit ve doğrudan ifadeler kullanın.

Bu teknikler ve yaklaşımlar, veri çekme işlemlerinizde daha hassas ve verimli olmanızı sağlayacak ve scraping projelerinizde daha yüksek başarı oranlarına ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Çoklu iş parçacığı (multithreading) ve asenkron programlama, özellikle büyük miktarda veri çekme işlemlerinde verimliliği ve hızı artırmak için oldukça önemlidir. İşte bu konularda daha fazla bilgi:

Çoklu İş Parçacığı (Multithreading)

 1. Temel Kavram: Çoklu iş parçacığı, bir programın birden fazla görevi aynı anda yürütebilmesini sağlar. Bu, özellikle ağ bağlantıları ve I/O işlemleri sırasında bekleme sürelerini azaltır.
 2. Web Scraping’de Kullanımı: Scraping sırasında her bir iş parçacığı, ayrı bir web sayfasını indirebilir ve işleyebilir. Bu, toplam scraping sürecinin hızını önemli ölçüde artırır.
 3. Kaynak Yönetimi: Multithreading, işlemci ve ağ kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. Ancak, çok fazla iş parçacığı kullanmak kaynak tüketimini artırabilir ve sistem performansını düşürebilir.
 4. Senkronizasyon ve Yarış Koşulları: Farklı iş parçacıkları arasında veri paylaşımı gerektiğinde, veri bütünlüğünü korumak için senkronizasyon mekanizmaları (örneğin, kilitler) kullanılmalıdır. Ayrıca, yarış koşulları (race conditions) gibi çoklu iş parçacığı sorunlarına dikkat edilmelidir.

Asenkron Programlama

 1. Temel Kavram: Asenkron programlama, bir programın birden fazla görevi aynı anda başlatmasına, ancak bu görevlerin tamamlanmasını beklemeden diğer işlemlere devam etmesine olanak tanır.
 2. Web Scraping’de Kullanımı: Asenkron programlama, özellikle ağ isteklerinde yararlıdır. Bir web sayfasının yüklenmesi beklenirken, program diğer görevleri sürdürebilir.
 3. Event Loop ve Callback’ler: Asenkron programlama genellikle olay döngüsü (event loop) ve geri çağırma fonksiyonları (callbacks) veya vaatler (promises) kullanır. Bu, kodun daha temiz ve yönetilebilir olmasını sağlar.
 4. Kaynak Kullanımı: Asenkron programlama, genellikle çoklu iş parçacığına göre daha az kaynak kullanır ve daha basit bir kaynak yönetimi sunar.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Doğru Araçların Seçimi: Python’da threading veya concurrent.futures modülleri multithreading için, asyncio ise asenkron işlemler için kullanılabilir.
 • Rate Limiting ve IP Banlarına Dikkat: Çok sayıda paralel istek, bazı web sitelerinde IP banlarına veya sorgu sınırlamalarına (rate limiting) yol açabilir. Bunu önlemek için uygun gecikmeler ve sorgu sınırları belirleyin.
 • Hata Yönetimi: Paralel ve asenkron işlemlerde hata yönetimi, özellikle ağ hataları ve zaman aşımı durumları için önemlidir.
 • Test ve Hata Ayıklama: Çoklu iş parçacığı ve asenkron kod, hata ayıklaması daha zor olabilir. Bu nedenle, geliştirme sırasında kapsamlı test yapılması önemlidir.

Bu tekniklerin etkin kullanımı, web scraping projelerinizde verimliliği ve performansı artıracaktır. Ancak, her ikisi de kendi zorluklarına sahip olduğundan, projenizin gereksinimlerine uygun olanı seçmek önemlidir.

Rate limiting ve retry mekanizmaları, web scraping’de önemli role sahip olan iki kavramdır. İşte bu konularda daha detaylı bilgi:

Rate Limiting (Sorgu Sınırlama)

 1. Amacı: Rate limiting, bir web sitesine gönderilen istek sayısını belirli bir süre boyunca sınırlamak için kullanılır. Bu, site üzerindeki yükü azaltmaya ve IP adresinizin engellenmesini önlemeye yardımcı olur.
 2. Uygulama Yöntemleri:
  • Zaman Gecikmeleri: Her istek arasında sabit bir gecikme süresi ekleyerek.
  • Sınırlı İstek Sayısı: Belirli bir süre içinde maksimum istek sayısını sınırlayarak.
 3. Ayarlanabilir Sınırlar: Sınırlar, hedef web sitesinin toleransına ve kullanım koşullarına göre ayarlanmalıdır. Aşırı sıkı sınırlar scraping sürecini yavaşlatabilirken, çok gevşek sınırlar IP banına yol açabilir.

Retry Mekanizmaları (Yeniden Deneme)

 1. Amacı: Retry mekanizmaları, bir istek başarısız olduğunda (örneğin, ağ hatası veya sunucu hatası nedeniyle) otomatik olarak yeniden deneme yapılmasını sağlar.
 2. Uygulama Yöntemleri:
  • Exponential Backoff: Her başarısız denemeden sonra bekleme süresini artırarak. Bu, sunucu üzerindeki ani yüklenmeleri önler.
  • Maksimum Deneme Sayısı: Başarısız isteklerin belirli bir sayıdan sonra durdurulması.
 3. Hata Yönetimi: Retry mekanizmaları, geçici hatalar (örneğin, 503 Servis Yok hatası) ve kalıcı hatalar (örneğin, 404 Bulunamadı) arasında ayrım yapmalıdır.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Hedef Siteyi Analiz Etmek: Site politikalarını ve API sınırlamalarını analiz ederek uygun rate limiting ve retry parametrelerini belirleyin.
 • Adaptif Rate Limiting: Site yanıt sürelerine göre dinamik olarak istek sıklığını ayarlamak daha etkili olabilir.
 • HTTP Başlıklarını Kontrol Etmek: Bazı siteler, rate limiting bilgilerini HTTP başlıklarında sağlar. Bu bilgileri kullanarak istek sıklığınızı ayarlayabilirsiniz.
 • Yazılım Kütüphaneleri Kullanmak: Çeşitli programlama dilleri ve framework’lerde, rate limiting ve retry işlemlerini kolaylaştıran kütüphaneler mevcuttur. Örneğin, Python’da requests kütüphanesi ile birlikte retrying veya backoff kütüphaneleri kullanılabilir.

Bu teknikler, web scraping işlemlerinizin daha sorunsuz ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar ve hedef sitenin politikalarına saygılı bir yaklaşım sergilemenize yardımcı olur.

Proxy ve VPN kullanımı, web scraping’de yaygın olarak karşılaşılan IP engellemeleri ve coğrafi kısıtlamaları aşmanın etkili yollarıdır. İşte bu konularda daha detaylı bilgi:

Proxy Sunucular

 1. Tanım ve Kullanım: Proxy sunucular, isteklerinizi başka bir sunucu üzerinden yönlendirerek gerçek IP adresinizi gizler. Bu, sitelerin IP tabanlı sınırlamalarını aşmanıza ve farklı coğrafi konumlardan veri çekmenize olanak tanır.
 2. Türleri:
  • Genel Proxy’ler: İnternette bulunan ve genellikle ücretsiz olan proxy sunucular.
  • Özel Proxy’ler: Özellikle size ait olan ve genellikle daha güvenilir ve hızlı olan proxy hizmetleri.
  • Rotating Proxy’ler: Her istek için farklı bir IP adresi sağlayarak tespiti daha da zorlaştıran proxy hizmetleri.
 3. Coğrafi Kısıtlamaları Aşma: Farklı ülkelerde bulunan proxy sunucularını kullanarak, coğrafi kısıtlamaları aşabilir ve yerel verilere erişebilirsiniz.

VPN Hizmetleri

 1. Tanım ve Kullanım: VPN (Sanal Özel Ağ), tüm internet trafiğinizi şifreleyerek ve başka bir sunucu üzerinden yönlendirerek çalışır. Bu, gerçek IP adresinizi gizler ve sanki farklı bir konumdan internete bağlanıyormuş gibi görünmenizi sağlar.
 2. Web Scraping’de Kullanımı: VPN, genellikle bireysel kullanıcılar için tasarlanmıştır, ancak IP engellemelerini aşmak ve coğrafi içeriklere erişmek için scraping projelerinde de kullanılabilir.
 3. Güvenlik ve Gizlilik: VPN, trafiğinizi şifreleyerek güvenlik ve gizliliği artırır. Bu, özellikle hassas verilerle çalışırken önemlidir.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Proxy Kalitesi: Ücretsiz proxy’ler genellikle yavaş ve güvenilir olmayabilir. Özel veya rotating proxy’ler daha iyi performans ve güvenilirlik sağlar.
 • IP Banlarına Karşı Dikkatli Olmak: Proxy ve VPN kullanımı, bazı siteler tarafından tespit edilebilir ve engellenebilir. Bu nedenle, kullanımı dikkatli ve ölçülü yapmak önemlidir.
 • Hukuki Uyumluluk: Proxy veya VPN kullanırken, hedeflenen web sitesinin kullanım şartlarına ve yerel yasalara uygun hareket etmek önemlidir.
 • Performans ve Maliyet: VPN ve özel proxy’ler genellikle daha yüksek performans sunar, ancak maliyetleri daha yüksektir. Projelerinizin ihtiyaçlarına ve bütçenize uygun bir çözüm seçin.

Proxy ve VPN kullanımı, web scraping projelerinizde daha geniş erişim ve gizlilik sağlarken, aynı zamanda potansiyel hukuki ve etik sorunlara karşı dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın.

Gelişmiş veri temizleme ve normalizasyon teknikleri, web scraping ile elde edilen ham verilerin analize uygun, temiz ve düzenli bir hale getirilmesi için kritik öneme sahiptir. İşte bu süreçler hakkında daha detaylı bilgi:

Veri Temizleme (Data Cleansing)

 1. Gürültünün ve İrrelevan Bilgilerin Kaldırılması: Web scraping ile elde edilen veriler genellikle gereksiz metinler, HTML etiketleri, reklamlar vb. içerebilir. İlk adım, bu tür gürültüyü ve ilgisiz bilgileri kaldırmaktır.
 2. Düzensiz Veri Formatlarını Düzenleme: Tarihler, sayılar ve diğer veri türleri çeşitli formatlarda bulunabilir. Bu verileri standart bir formata dönüştürmek önemlidir.
 3. Boş ve Eksik Verilerle Başa Çıkmak: Boş veya eksik veriler, veri setlerinde sıkça karşılaşılan sorunlardır. Bu verileri doldurmak, kaldırmak veya interpolasyon yapmak gibi yöntemlerle işlenmelidir.
 4. Dil ve Metin İşleme: Metin verileri dil işleme teknikleri kullanılarak temizlenebilir. Örneğin, durak sözcüklerin (stop words) kaldırılması, kök indirgeme (stemming) veya lemmatization işlemleri.

Veri Normalizasyonu

 1. Veri Yapısını Standartlaştırma: Farklı kaynaklardan elde edilen veriler farklı yapıda olabilir. Verileri, analiz ve işlemler için uygun olan standart bir yapıya dönüştürmek gereklidir.
 2. Ölçeklendirme ve Dönüşüm: Sayısal verilerin ölçeklendirilmesi (örneğin, normalizasyon veya standartlaştırma) veri analizi için önemlidir. Bu, özellikle makine öğrenmesi uygulamalarında kritik rol oynar.
 3. Kategorik Verilerin İşlenmesi: Kategorik veriler (örneğin, cinsiyet, ülke adları) genellikle sayısal analizler için uygun değildir. Bu verileri one-hot encoding, label encoding gibi yöntemlerle işlemek gerekebilir.

Araçlar ve Teknikler

 • Pandas Kütüphanesi: Python’daki pandas kütüphanesi, veri temizleme ve normalizasyon işlemleri için oldukça güçlü ve esnek araçlar sunar. Özellikle veri çerçeveleri (dataframes) ile çalışmak, bu süreçleri kolaylaştırır.
 • Regex (Düzenli İfadeler): Metin tabanlı verileri temizlemek ve düzenlemek için regex kullanışlıdır.
 • Veri Görselleştirme: Veri temizleme sürecinde, görselleştirme (örneğin, matplotlib veya seaborn kullanarak) veri setinizin genel bir görünümünü sağlayarak anormallikleri ve düzensizlikleri tespit etmeye yardımcı olur.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Veri Anlayışı: Temizleme ve normalizasyon işlemlerine başlamadan önce, verilerinizi iyi anlamak önemlidir. Bu, hangi temizleme işlemlerinin gerekli olduğunu belirlemenize yardımcı olur.
 • Otomatikleştirme ve Tekrarlanabilirlik: Sık kullanılan temizleme ve normalizasyon işlemlerini otomatikleştirmek, sürecin verimliliğini ve tekrarlanabilirliğini artırır.
 • Kalite Kontrolü: Temizleme ve normalizasyon işlemllemi sonrasında veri kalitesini kontrol etmek, sürecin doğruluğunu ve verimliliğini sağlamak için önemlidir. Veri setinin özelliklerini ve temizleme sonrası değişiklikleri incelemek, olası hataları tespit etmeye yardımcı olur.

Veri Entegrasyonu

 1. Çoklu Kaynak Entegrasyonu: Farklı kaynaklardan elde edilen veriler genellikle farklı formatlarda ve yapıda olabilir. Bu verileri birleştirirken, her bir kaynağın yapısına uygun birleştirme ve dönüşüm işlemleri uygulamak gerekir.
 2. Tutarlılık Sağlama: Veri entegrasyonu sırasında, farklı kaynaklardan gelen verilerin tutarlılığını sağlamak önemlidir. Örneğin, farklı kaynaklardan gelen aynı tür verilerin aynı ölçek ve formatlarda olması gerekir.

Performans ve Optimizasyon

 1. Büyük Veri Setleri ile Çalışma: Büyük veri setleri ile çalışırken, performansı ve hafıza kullanımını optimize etmek için veri işleme işlemlerinin verimli bir şekilde yapılması önemlidir. Örneğin, pandas kütüphanesinde iterrows() yerine apply() veya vektörize işlemler kullanmak.
 2. Önbelleğe Alma ve Veri Saklama: Sık kullanılan temizlenmiş veri setlerini önbelleğe almak veya etkili bir şekilde saklamak, sonraki kullanımlarda işlem süresini azaltabilir.

Güncellik ve Revizyon

 1. Veri Güncelliğini Koruma: Web scraping ile sürekli olarak güncellenen veri kaynaklarından veri çekiyorsanız, veri setinizin güncelliğini korumak için düzenli güncellemeler ve revizyonlar yapmanız gerekebilir.
 2. Revizyon ve Güncelleme Süreçleri: Veri kaynaklarında yapılan değişikliklere (örneğin, web sayfasının yapısının değişmesi) adapte olmak için esnek ve güncellenebilir veri temizleme ve normalizasyon süreçleri geliştirmek önemlidir.

Veri temizleme ve normalizasyon, veri bilimi ve web scraping projelerinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu süreçler, verilerin analize hazır hale getirilmesinde ve veriye dayalı kararların doğruluğunda temel bir rol oynar. Uygulanan teknikler ve süreçler, projenin özgül ihtiyaçlarına ve veri setinin özelliklerine göre şekillendirilmelidir.

Makine öğrenmesi ve özellikle doğal dil işleme (NLP), web sayfalarından yapısal olmayan verileri ayıklamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu teknikler, büyük ve karmaşık veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarmada oldukça etkilidir. İşte bu konuda daha fazla bilgi:

Makine Öğrenmesi ile Veri Ayıklama

 1. Sınıflandırma ve Kümeleme: Makine öğrenmesi algoritmaları, metinleri sınıflandırmak veya benzer metinleri kümeler halinde gruplamak için kullanılabilir. Örneğin, yorumlar, ürün incelemeleri veya haber makaleleri gibi metinler belirli kategorilere ayrılabilir.
 2. Örüntü Tanıma (Pattern Recognition): Metin içerisindeki belirli kalıpları (örneğin, e-posta adresleri, telefon numaraları) tanımak için düzenli ifadelerin yanı sıra makine öğrenmesi modelleri de kullanılabilir.
 3. Anomali Tespiti: Normalden farklı veri noktalarını veya davranışları tespit etmek için makine öğrenmesi yöntemleri kullanılabilir. Bu, özellikle güvenlik ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda kullanışlıdır.

Doğal Dil İşleme (NLP)

 1. Metin Madenciliği (Text Mining): NLP teknikleri, büyük metin veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarmak için kullanılır. Örneğin, anahtar kelime çıkarma, özetleme veya konu modelleme.
 2. Duygu Analizi (Sentiment Analysis): Ürün incelemeleri, kullanıcı yorumları gibi metinlerin duygusal tonunu analiz etmek için kullanılır. Bu, müşteri memnuniyetini değerlendirmede veya pazar araştırmalarında önemlidir.
 3. Adlandırılmış Varlık Tanıma (Named Entity Recognition – NER): Metinlerdeki kişi isimleri, organizasyonlar, yerler gibi özel isimlerin otomatik olarak tanınması ve sınıflandırılması.
 4. Doğal Dil Anlayışı (Natural Language Understanding – NLU): Metinlerin daha derin anlamını ve bağlamını anlamak için kullanılır. Bu, özellikle soru-cevap sistemleri, chatbotlar veya otomatik özetleme için önemlidir.

Araçlar ve Kütüphaneler

 • Python Kütüphaneleri: NLP ve makine öğrenmesi için Python’da kullanılan popüler kütüphaneler arasında NLTK, SpaCy, TextBlob, TensorFlow, PyTorch ve Scikit-learn bulunmaktadır.
 • API Kullanımı: Google Cloud Natural Language, IBM Watson, Microsoft Azure Cognitive Services gibi bulut tabanlı NLP API’leri, gelişmiş NLP işlemlerini kolayca entegre etme imkanı sunar.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Veri Hazırlığı: Makine öğrenmesi ve NLP modelleri, kaliteli ve iyi hazırlanmış verilere dayanır. Verilerin temizlenmesi, ön işlenmesi ve etiketlenmesi bu sürecin önemli bir parçasıdır.
 • Model Seçimi ve Eğitimi: Projeye uygun modelin seçilmesi ve yeterli veri ile eğitilmesi önemlidir. Ayrıca, modellerin sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi gerekebilir.
 • Performans Değerlendirmesi: Modelin başarımını değerlendirmek ve iyileştirmek için doğruluk, hassasiyet, geri çağırma gibi metrikler kullanılır.

Makine öğrenmesi ve NLP ile veri ayıklama, özellikle büyük ve yapısal olmayan veri setleri üzerinde derinlemesine analiz yapma ve değerli bilgiler çıkarma konusunda son derece güçlüdür. İşte bu sürecin devamıyla ilgili bilgiler:

Model Eğitimi ve Doğrulama

 1. Özelleştirilmiş Modeller: Belirli bir veri seti veya özel gereksinimler için özelleştirilmiş modeller geliştirebilirsiniz. Bu, daha yüksek doğruluk ve verimlilik sağlayabilir.
 2. Çapraz Doğrulama (Cross-Validation): Modelin genelleştirilebilirliğini ve güvenilirliğini test etmek için çapraz doğrulama teknikleri kullanılabilir.
 3. Hiperparametre Ayarlama: Modelin performansını optimize etmek için hiperparametre ayarlama (tuning) yapılabilir. Bu, öğrenme oranı, katman sayısı, nöron sayısı gibi parametrelerin ayarlanmasını içerir.

Otomatik Öğrenme (AutoML)

 1. Model Seçimi ve Optimizasyon: AutoML çözümleri, en uygun makine öğrenmesi modelini otomatik olarak seçer ve ayarlar. Bu, özellikle makine öğrenmesinde derin teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için yararlıdır.
 2. Hızlı Prototipleme: AutoML, hızlı prototipleme ve model geliştirmeyi mümkün kılar, bu da veri bilimcilerinin ve geliştiricilerin daha hızlı iterasyonlar yapmasına olanak tanır.

Uygulama Alanları

 1. Metin Tabanlı Veri Analizi: Müşteri geri bildirimleri, sosyal medya gönderileri, haber makaleleri gibi metin tabanlı verilerin analizinde kullanılır.
 2. Biyomedikal ve Sağlık Alanı: Tıbbi literatürden bilgi çıkarma, hastalık tanımları ve semptom analizi gibi alanlarda kullanılır.
 3. Finans ve Pazar Analizi: Finansal belgelerden bilgi çıkarma, piyasa trendleri analizi, müşteri davranışları ve risk değerlendirmesi gibi finans sektöründe çeşitli uygulamalar için kullanılır.

Entegrasyon ve Otomasyon

 1. Veri Akışı Entegrasyonu: Makine öğrenmesi ve NLP modelleri, veri işleme ve analiz akışlarına entegre edilebilir. Bu, sürekli veri akışlarından otomatik olarak bilgi çıkarmayı ve gerçek zamanlı analiz yapmayı mümkün kılar.
 2. Otomasyon: Tekrarlayan veya rutin veri analizi görevlerinde, makine öğrenmesi modelleri sayesinde yüksek düzeyde otomasyon sağlanabilir. Bu, veri bilimcilerinin ve analistlerin daha karmaşık ve stratejik görevlere odaklanmalarına imkan tanır.

Görselleştirme ve Sunum

 1. Veri Görselleştirmesi: Elde edilen sonuçlar, grafikler, haritalar ve interaktif dashboard’lar ile görselleştirilebilir. Bu, veri hikayelerini anlatmak ve karar vericilere bilgi sunmak için etkili bir yoldur.
 2. Raporlama ve Paylaşım: Analiz sonuçları, kolayca anlaşılabilir raporlar ve sunumlar şeklinde paylaşılabilir. Bu, iş birimleri ve paydaşlar arasında etkileşimi ve bilgi alışverişini kolaylaştırır.

Sürekli Öğrenme ve Geliştirme

 1. Model Güncellemeleri: Dinamik ve sürekli değişen veri setlerinde, makine öğrenmesi modellerinin sürekli güncellenmesi ve yeniden eğitilmesi gerekebilir.
 2. Geribildirim Döngüleri: Kullanıcı geribildirimleri ve operasyonel performans verileri, modellerin sürekli iyileştirilmesi için kullanılabilir.

Makine öğrenmesi ve NLP ile veri ayıklama, veri bilimi ve web scraping alanlarında devrim yaratan teknolojilerdir. Bu teknikler, büyük ve karmaşık veri setlerinden değerli bilgiler çıkararak iş zekası, stratejik karar verme ve otomasyon süreçlerini önemli ölçüde geliştirebilir. Bununla birlikte, bu teknolojilerin etkili kullanımı, hem teknik beceri hem de sürekli öğrenme ve adaptasyon gerektirir.

Güvenlik önlemleri ve bot algılama sistemleri, web scraping projelerinde sıklıkla karşılaşılan zorluklardandır. Web siteleri, otomatik scraping faaliyetlerini tespit etmek ve engellemek için çeşitli yöntemler kullanır. İşte bu konuda daha fazla bilgi:

Bot Algılama Sistemleri

 1. Kullanıcı Davranışı Analizi: Web siteleri, insan kullanıcıların davranışlarıyla botların davranışlarını karşılaştırarak botları tespit edebilir. Hızlı sayfa gezinme, sık sayfa yenileme veya belirli bir desende tıklama gibi bot davranışları algılanabilir.
 2. HTTP Başlık Kontrolleri: Botlar genellikle tarayıcıların gönderdiği tipik HTTP başlıklarını eksik bırakabilir. Bu nedenle, eksik veya anormal HTTP başlıkları bot tespitinde bir işaret olarak kullanılabilir.
 3. IP Adresi Analizi: Aynı IP adresinden gelen çok sayıda istek, bot aktivitesi olarak algılanabilir. Bu nedenle, siteler IP adreslerini takip eder ve anormal aktivite gösterenleri engelleyebilir.

Güvenlik Önlemlerinin Aşılması

 1. CAPTCHA Çözümleme: CAPTCHA’lar, otomatik botları engellemenin en yaygın yöntemlerinden biridir. Gelişmiş OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojileri veya CAPTCHA çözümleme servisleri kullanarak CAPTCHA’ları otomatik olarak çözmek mümkün olabilir.
 2. Kullanıcı Davranışını Taklit Etme: İnsan kullanıcıların davranışlarını taklit ederek bot tespit sistemlerini atlatmak mümkündür. Bu, sayfa gezinme hızını yavaşlatmak, rastgele tıklamalar yapmak veya klavye/mouse hareketlerini simüle etmek gibi teknikleri içerebilir.
 3. Dinamik IP Adresleri ve Proxy Kullanımı: Her istek için farklı IP adresleri kullanarak IP tabanlı sınırlamaları aşmak mümkündür. Bu, rotasyonlu proxy hizmetleri ile yapılabilir.
 4. Tarayıcı Parmak İzini Değiştirme: Web siteleri, tarayıcı parmak izlerini (browser fingerprinting) kullanarak botları tespit edebilir. Tarayıcı parmak izinizi değiştirerek bu tür tespitleri atlatmak mümkündür.

İpuçları ve En İyi Uygulamalar

 • Etik ve Yasal Uyumluluk: Bot algılama sistemlerini atlatmak, web sitelerinin kullanım şartlarına ve yasalara aykırı olabilir. Her zaman etik standartlara ve yasal düzenlemelere uymak önemlidir.
 • Orta Yolu Bulmak: Web scraping işlemleri sırasında site kaynaklarını aşırı kullanmamak ve site faaliyetlerini engellememek önemlidir. Bu, hem etik bir yaklaşımı temsil eder hem de siteler tarafından engellenme riskinizi azaltır.
 • Adaptif Yaklaşım: Web siteleri, bot algılama ve engelleme yöntemlerini sürekli günceller. Bu nedenle, scraping stratejilerinizi ve tekniklerinizi düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekirse uyarlamanız önemlidir.

Güvenlik önlemleri ve bot algılama sistemleri, web scraping’in zorlu yönlerindendir. Bunları aşmak için gelişmiş teknikler ve araçlar kullanılabilir, ancak bu süreçlerin etik ve yasal çerçeveler içinde gerçekleştirilmesi esastır.