Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

VueUse

VueUse, Vue.js için hazırlanmış bir eklenti ve yardımcı kütüphanedir. VueUse, çeşitli yararlı Vue özelleştirilmiş kancalarını (hooks) ve kullanışlı fonksiyonları içeren bir koleksiyondur. Bu kütüphane, birçok farklı Vue.js uygulamasında kullanılabilen birçok özelleştirilmiş Vue kancasına sahiptir. Bu kancalar, işlevselliklerini birleştirerek, Vue.js uygulamasının geliştirilmesini kolaylaştırır ve hızlandırır. Örneğin, VueUse ile birlikte gelen kancalar, animasyonlar, klavye girdileri, scroll olayları ve diğer birçok olayları izleyebilir ve uygulamanızı bu olaylara yanıt verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. VueUse, Vue.js uygulamaları için kullanışlı bir araçtır ve Vue.js geliştiricileri tarafından tercih edilir.

VueUse, çeşitli kancalar ve kullanışlı fonksiyonlar içeren bir kütüphanedir. Örneğin, VueUse’un useMouse kancası, fare imleci konumunun izlenmesini sağlar. Bu kancayı kullanarak, uygulamanızda fare imlecinin konumunu takip edebilir ve buna yanıt verebilirsiniz.

Örnek olarak, bir Vue.js uygulamasında, bir butonun imleçle üzerine gelindiğinde renginin değişmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle VueUse kütüphanesini yüklemeli ve useMouse kancasını çağırmalısınız:

import { useMouse } from '@vueuse/core';

Daha sonra, Vue bileşeninizin içinde bu kancayı kullanabilirsiniz:

export default {
 setup() {
  const { x, y } = useMouse();
  const isHovering = ref(false);

  function handleMouseOver() {
   isHovering.value = true;
  }

  function handleMouseOut() {
   isHovering.value = false;
  }

  return {
   x,
   y,
   isHovering,
   handleMouseOver,
   handleMouseOut
  };
 }
}

Bu örnekte, useMouse kancasından aldığımız x ve y değişkenleri, fare imlecinin mevcut konumunu temsil eder. Ayrıca, isHovering adlı bir değişken de tanımladık ve varsayılan olarak false olarak ayarladık.

Son olarak, butonunuzun üzerine gelme ve üzerinden çıkma olaylarına yanıt verecek olan iki işlevi tanımladık: handleMouseOver ve handleMouseOut. Bu işlevler, isHovering değişkeninin değerini değiştirerek butonun renginin değiştirilmesini sağlar.

Bu örnek, sadece bir VueUse kancasının nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. VueUse, bunun gibi birçok farklı kancaya sahiptir ve bu kancalar, Vue.js uygulamalarının geliştirilmesini daha kolay hale getirir.