Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Uzaktan erişim çözümleri

Guacamole server, uzaktan erişim çözümleri için açık kaynaklı bir istemci sunucu yazılımıdır. Aşağıdaki adımları takip ederek Guacamole server’ı kurabilir ve ayarlayabilirsiniz:

Guacamole server’ı kurmak için Java gereklidir. Java’yı yüklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo apt install default-jdk

Guacamole server’ı resmi web sitesinden indirin ve sunucunuza yükleyin:

wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.3.0/binary/guacamole-server-1.3.0.tar.gz
tar -xvf guacamole-server-1.3.0.tar.gz
cd guacamole-server-1.3.0

Guacamole server’ı derlemek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

sudo apt install libcairo2-dev libjpeg-turbo8-dev libpng-dev libossp-uuid-dev libavcodec-dev libavutil-dev libswscale-dev freerdp2-dev libpango1.0-dev libssh2-1-dev libtelnet-dev libvncserver-dev libpulse-dev libssl-dev libvorbis-dev libwebp-dev libwebsockets-dev libmysqlclient-dev libpq-dev libldap2-dev tomcat9 maven
sudo apt install libjpeg-turbo8-dev libpng-dev libcairo2-dev uuid-dev libvncserver-dev libpulse-dev libssl-dev libwebsockets-dev libxml2-dev libcairo2-dev libossp-uuid-dev libavcodec-dev libavutil-dev libswscale-dev freerdp2-dev libssh2-1-dev libtelnet-dev libvorbis-dev libwebp-dev libssl-dev libssl-dev libpq-dev libmysqlclient-dev libldap2-dev libssl-dev
autoreconf -fi
./configure --with-init-dir=/etc/init.d
make
sudo make install

Guacamole server’ı yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

 • Guacamole server’ı çalıştırmak için bir init dosyası oluşturun:
sudo nano /etc/init.d/guacd

Aşağıdaki içeriği kopyalayıp yapıştırın ve dosyayı kaydedin:

#!/bin/sh
#
# guacd This shell script takes care of starting and stopping
#    guacd.
#
# chkconfig: - 99 01
# description: guacd is the Guacamole proxy daemon used to connect to remote desktops

# Source function library.
. /etc/init.d/functions

# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.
[ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0

prog="guacd"
pidfile="/var/run/guacd.pid"

start() {
    echo -n $"Starting guacd: "
    daemon /usr/local/sbin/guacd -b 127.0.0.1 -f -L info -p $pidfile
    retval=$?
    echo
    return $retval

site : Guacamole