Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

User Modeline Color Ekleme

Nova nin yeni kullilabilir alanlarina eklenen color ozelligi kullanim ornegi icin user modeline color ozelligi ekleme;

Mevcut users tablosuna color sütununu eklemek için yeni bir migration oluşturmalısınız. Aşağıdaki adımları takip edin:

php artisan make:migration add_color_to_users_table --table=users

Oluşturulan migration dosyasını düzenleyin

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class AddColorToUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->string('color', 7)->nullable()->after('email'); // 'email' sütununun hemen ardına 'color' sütununu ekleyin
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->dropColumn('color');
    });
  }
}

Migration’ı çalıştırarak users tablosuna color sütununu ekleyin:

php artisan migrate

Artık, Laravel Nova’da oluşturulan renk alanını users tablosundaki color alanına bağlayabilirsiniz. User kaynağınızda (örneğin, app/Nova/User.php), fields metodunda Color alanını ekleyin:

use Laravel\Nova\Fields\Color;

// ...

public function fields(Request $request)
{
  return [
    // ...
    Color::make('Renk', 'color'),
    // ...
  ];
}