Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Ubuntu İşletim Sisteminde Diski RAM Olarak Kullanma

Bilgisayarlar, bellek yoğun işlemler sırasında yeterli RAM’e sahip olmadığında, performansın düşmemesi için bellek yönetimi mekanizmaları kullanır. Bu mekanizmalardan biri swap alanıdır, burada işletim sistemi kullanılmayan veya daha az kullanılan bellek bloklarını diskte saklar. Bu makalede, Ubuntu işletim sisteminde swap alanının nasıl oluşturulacağını, yapılandırılacağını ve kullanılacağını öğreneceğiz.

Swap alanı, işletim sistemi tarafından kullanılan ve belleğin dolduğu durumlarda daha az kullanılan bellek bloklarını depolamak için disk alanından tahsis edilen özel bir alanıdır. Bu, işletim sisteminin RAM’i daha verimli kullanmasına ve yetersiz RAM durumunda bile bilgisayarın çalışmaya devam etmesine olanak tanır.

Swap alanı genellikle bilgisayarın belleğinde bulunmayan dosyaların depolanması için kullanılır. Bellek, doğru bir şekilde yönetilmediğinde dolabilir ve bu da sistemin yavaşlamasına neden olabilir. Bu durumda swap alanı, bellek sınırlarını aşmaya yardımcı olur.

Ancak swap alanı, RAM’den çok daha yavaşdır ve bu da sistemi yavaşlatabilir. Bu nedenle, swap alanı bir alternatif olarak kullanılabilir, ancak RAM yerine kullanmak önerilmez.

Ubuntu’da swap alanı oluşturmak oldukça kolaydır. İlk olarak, swap alanını oluşturmak için kullanılacak disk bölümü seçilir. Bu genellikle bir sabit disk bölümü veya bir SSD bölümü olacaktır. Disk bölümü seçildikten sonra, disk bölümüne bir dosya sistemi oluşturulur.

Bunun için, disk bölümüne aşağıdaki komutu kullanarak bir dosya sistemi oluşturabilirsiniz:

sudo mkfs.ext4 /dev/sdaX

Burada /dev/sdaX, swap alanını oluşturmak için kullanılacak disk bölümünün adıdır. Daha sonra, swap alanı olarak kullanılacak bu dosya sistemi, bir swap dosyası olarak tanımlanmalıdır.

Swap alanı dosyasını oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo fallocate -l [size] /path/to/swapfile

Burada [size], swap alanının boyutunu belirtir ve /path/to/swapfile, swap dosyasının nerede oluşturulacağını belirtir. Örneğin, 1GB swap dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo fallocate -l 1G /swapfile

Swap dosyasının kullanılabilir olması için, dosyanın yalnızca kök kullanıcı tarafından okunabilir ve yazılabilir olması gerekir. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo chmod 600 /path/to/swapfile

Ayrıca, swap dosyası, sistem başlatıldığında otomatik olarak yüklenmeli ve kullanılabilir olmalıdır. Bunun için /etc/fstab dosyasını düzenlemelisiniz. Dosyayı aşağıdaki komutla açabilirsiniz:

sudo nano /etc/fstab

Daha sonra, dosyanın sonuna aşağıdaki satırı ekleyin:

/path/to/swapfile none swap sw 0 0

Burada /path/to/swapfile, swap dosyasının yolu ve adıdır. Bu satır, sistemin başlatılması sırasında swap dosyasını otomatik olarak yükler.