Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

php artisan config:clear

İşlevi: Bu komut, Laravel uygulamasının yapılandırma önbelleğini (config cache) temizler.

Amaç: Yapılandırma önbelleği, uygulamanın yapılandırma dosyalarını hızlı bir şekilde yüklemek için kullanılır. Yapılandırma dosyalarında yaptığınız değişikliklerin uygulamada etkili olabilmesi için bu önbelleği temizlemeniz gerekir.

Dikkat edilmesi gerekenler: Yapılandırma önbelleğini temizlerken, yapılandırma dosyalarında yaptığınız değişikliklerin doğru olduğundan ve uygulamanın çalışmasını etkilemeyeceğinden emin olun. Aksi takdirde, yapılandırma önbelleğini temizledikten sonra uygulamanız beklenmeyen hatalarla karşılaşabilir. Yapılandırma önbelleğini temizlemeye ihtiyaç duyduğunuzda ve yapılandırma değişikliklerinin uygulamaya etkisini test etmek istediğinizde bu komutu kullanın.