Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

ORM

ORM (Object-Relational Mapping), bir veritabanı ile ilişkisel olmayan nesne yönelimli programlama (OOP) arasındaki farklılıkları üstesinden gelmek için kullanılan bir yazılım tasarım kalıbıdır. ORM, bir veritabanındaki verileri nesnelere dönüştürür ve bu nesneleri veritabanına kaydetmek için kullanır.

Bu sayede, veritabanı işlemleri için SQL gibi düşük seviyeli programlama dillerine ihtiyaç duymadan, nesne yönelimli bir yaklaşım kullanılarak veri tabanı işlemleri gerçekleştirilebilir. ORM’ler, yazılım geliştiricilerin uygulama geliştirme sürecinde veri tabanı işlemlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Bir ORM çözümü, veritabanı tabloları ve sütunlarından oluşan bir şema tanımı (schema definition) ve bu şemaya göre nesnelerin nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi sağlar. Böylece yazılım geliştiricileri veritabanı işlemlerini kodlama ihtiyacı olmadan nesne yönelimli bir şekilde gerçekleştirebilirler.