Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Nova Cards

Stepanenko3 tarafından geliştirilen Nova Cards paketi, Laravel Nova tabanlı projelerinizi daha kullanıcı dostu ve görsel açıdan etkileyici hale getiriyor. Nova Cards, Laravel Nova’nın güçlü yapı taşlarını kullanarak, yönetici panelinize özel ve dikkat çekici kartlar eklemenizi sağlar. Bu kartlar sayesinde kullanıcılarınızın ilgisini çekebilir ve projenizin kullanıcı deneyimini artırabilirsiniz. İster istatistiksel verileri göstermek, ister önemli duyuruları paylaşmak, isterse de süreçleri takip etmek için kullanın, bu paket ile projelerinizi daha interaktif ve profesyonel hale getirebilirsiniz. Nova Cards ile Laravel Nova projelerinizin görsel ve işlevsel potansiyelini keşfetmeye başlayın!

composer require stepanenko3/nova-cards

// app/Nova/Dashborads/Main.php


// ...


use Stepanenko3\NovaCards\Cards\GreetingCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\BlockchainExchangeCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\CacheCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\CountdownCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\EmbedCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\EnvironmentCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\HtmlCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\LinkableCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\PercentageCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\ScheduledJobsCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\SslCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\SystemResourcesCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\VersionsCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\WorldClockCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\WeatherCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\CalendarCard;
use Stepanenko3\NovaCards\Cards\NovaReleaseCard;


// ...


public function cards()
{
  $user = auth()->user();

  return [
    GreeterCard::make()
      ->user(
        name: $user->name,
        title: 'Admin',
      )
      ->message(
        text: 'Welcome back,',
      )
      ->button(
        name: 'Profile',
        target: '/nova/resources/users/' . $user->id,
      )
      ->button(
        name: 'Users',
        target: '/nova/resources/users',
      )
      ->avatar(
        url: $user->avatar
          ? storage_url($user->avatar, 'public')
          : 'https://ui-avatars.com/api/?size=300&color=7F9CF5&background=EBF4FF&name=' . $user->name
      ),

    (new WeatherCard)
      ->pollingTime(60000) // Optional
      ->startPolling(), // Optional. Auto start polling

    (new CalendarCard),

    (new LinkableCard)
      ->title('Docs') // Required
      ->subtitle('subtitle') // Optional
      ->url('/') // Required
      ->target('_blank'), // Default: _self

    (new CacheCard),

    (new SystemResourcesCard),

    (new VersionsCard),

    (new ScheduledJobsCard)
      ->startPolling() // Optional. Auto start polling
      ->pollingTime(1000)
      ->width('1/2'),

    (new BlockchainExchangeCard)
      ->width('1/2'),

    (new NovaReleaseCard),

    (new EnvironmentCard),

    (new SslCard)
      ->domain('test.com'), // Required

    (new SslCard)
      ->domain('laravel.com'), // Required

    (new HtmlCard)
      ->width('1/3')
      ->html('<h1>Hello World!</h1>'), // Required

    (new HtmlCard)
      ->width('1/3')
      ->markdown('# Hello World!'), // Required

    (new HtmlCard)
      ->width('1/3')
      ->view('cards.hello', ['name' => 'World']), // Required

    (new PercentageCard)
      ->name('Demo percents') // Optional
      ->label('$') // Optional
      ->count(33) // Required
      ->total(1000) // Required
      ->percentagePrecision(2), // Default: 2

    (new CountdownCard)
      ->to(now()->addDays(30)) // Required
      ->title('30 Days Later') // Optional
      ->label('30 Days Later'), // Optional

    (new WorldClockCard())
      ->timezones([ // Required
        'Europe/Kiev',
        'Asia/Tehran',
        'America/new_york',
        'America/los_angeles',
      ])
      ->title(__('World Clock')), // Optional

    // A most simple embed
    (new EmbedCard)
      ->url('https://www.youtube.com/embed/WhWc3b3KhnY'), // Required

    // A more complex embed of raw <iframe>...</iframe> HTML
    (new EmbedCard)
      ->withoutPadding() // Optional remove padding in card
      ->url('https://www.youtube.com/embed/WhWc3b3KhnY'), // Required
  ];
}