Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

moment

moment, JavaScript’te tarih ve zaman manipülasyonu için kullanılan bir kütüphanedir. Bu kütüphane, tarih ve zamanları analiz etmek, biçimlendirmek, karşılaştırmak, ekleme veya çıkarma yapmak gibi birçok işlemi yapmanıza olanak tanır. Özellikle, farklı zaman dilimlerine dönüştürme işlemleri ve tarih aralıkları (date range) işlemleri için de sıklıkla kullanılır.

moment, npm paket yöneticisi aracılığıyla yüklenebilir. Aşağıdaki komutu kullanarak moment kütüphanesini bir projeye yükleyebilirsiniz:

npm install moment

moment kütüphanesi, tarih ve zamanları manipüle etmek için birçok işlev sağlar. Örneğin, moment() işlevi, geçerli tarih ve saati oluşturmak için kullanılabilir. Aşağıdaki kod, geçerli tarihi ve saati now değişkeninde saklar:

const moment = require('moment');
const now = moment();
console.log(now.format());

Bu kod, moment() işlevini kullanarak geçerli tarih ve saati alır, format() işlevini kullanarak tarihi ve saati ISO 8601 biçiminde biçimlendirir ve konsola yazar.

moment kütüphanesi, tarih ve zamanları manipüle etmek için birçok işlev sağlar. Örneğin, tarihler arasındaki farkı bulmak için diff() işlevi kullanılabilir. Aşağıdaki kod, startDate ve endDate tarihleri arasındaki farkı diff değişkeninde saklar:

const moment = require('moment');
const startDate = moment('2022-03-15');
const endDate = moment('2022-03-20');
const diff = endDate.diff(startDate, 'days');
console.log(diff);

Bu kod, moment() işlevini kullanarak startDate ve endDate tarihlerini oluşturur. Sonra, diff() işlevini kullanarak startDate ve endDate tarihleri arasındaki farkı gün cinsinden hesaplar ve diff değişkeninde saklar. Son olarak, diff değişkenindeki farkı konsola yazar.

moment kütüphanesi, tarih ve zaman manipülasyonu için birçok işlev sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır. Ancak, birçok modern web tarayıcısı artık Intl.DateTimeFormat işlevini doğrudan destekliyor, bu nedenle tarih ve zaman manipülasyonu için moment kütüphanesinin kullanımı gerekli olmayabilir.