Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

mini-svg-data-uri

mini-svg-data-uri, SVG (Scalable Vector Graphics) dosyalarını küçük boyutlu veri URL’leri olarak kodlamak için kullanılan bir JavaScript kütüphanesidir. SVG dosyaları, özellikle web sayfalarında grafikler, logolar ve simgeler için sıklıkla kullanılır. Ancak, SVG dosyaları diğer dosya türleri kadar küçük değildir ve sayfa yükleme süresini artırabilir. Bu sorunu çözmek için, mini-svg-data-uri kullanılarak SVG dosyaları küçük boyutlu veri URL’leri olarak kodlanabilir.

mini-svg-data-uri, npm paket yöneticisi aracılığıyla yüklenebilir. Aşağıdaki komutu kullanarak mini-svg-data-uri kütüphanesini bir projeye yükleyebilirsiniz:

npm install mini-svg-data-uri

mini-svg-data-uri kütüphanesi, SVG dosyalarını küçük veri URL’leri olarak kodlamak için encode() işlevini sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod, logo.svg adlı bir SVG dosyasını veri URL’sine kodlar:

const { encode } = require('mini-svg-data-uri');
const logoSvg = `<svg viewBox="0 0 100 100"><circle cx="50" cy="50" r="40" /></svg>`;
const dataUri = encode(logoSvg);
console.log(dataUri);

Bu kod, mini-svg-data-uri kütüphanesinin encode() işlevini kullanarak logoSvg adlı SVG kodunu küçük bir veri URL’sine kodlar. Sonra, dataUri değişkenindeki veri URL’sini konsola yazar.

Veri URL’leri, SVG dosyalarının küçük boyutlu kodlanması için kullanılabilir ve sayfa yükleme süresini azaltabilir. Ancak, büyük SVG dosyaları için veri URL’leri kullanmak performansı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, SVG dosyalarının veri URL’leri olarak kodlanması durumunda, dosyaların boyutu ve yükleme süresi gibi performans faktörleri dikkate alınmalıdır.