Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Migration Temel Sütun Türleri

Migration dosyasında kullanabileceğiniz temel sütun türleri ve örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. Laravel, veritabanı tablolarınızı oluşturmak ve düzenlemek için kullanabileceğiniz çeşitli sütun türleri sunar. İşte bazı örnekler:

id():

$table->id();

Birincil anahtar olarak kullanılacak, otomatik artan tamsayı (integer) sütunu ekler.

string():

$table->string('name', 100);

VARCHAR türünde bir sütun ekler. İkinci parametre olarak, sütunun maksimum uzunluğunu belirtebilirsiniz (varsayılan değer 255’tir).

text():

$table->text('description');

TEXT türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, genellikle büyük metin verileri için kullanılır.

decimal():

$table->decimal('price', 8, 2);

DECIMAL türünde bir sütun ekler. İlk parametre sütun adı, ikinci parametre toplam basamak sayısı, üçüncü parametre ise ondalık kısmındaki basamak sayısıdır.

timestamps():

$table->timestamps();

created_at ve updated_at adlı iki adet TIMESTAMP sütunu ekler. Bu sütunlar, modelin oluşturulma ve güncellenme zamanlarını takip etmek için kullanılır.

boolean():

$table->boolean('is_active');

BOOLEAN türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, doğru veya yanlış değerlerini saklamak için kullanılır.

integer():

$table->integer('quantity');

INTEGER türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, tamsayı değerlerini saklamak için kullanılır.

date():

$table->date('birth_date');

DATE türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, tarih değerlerini saklamak için kullanılır.

dateTime():

$table->dateTime('event_date');

DATETIME türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, tarih ve saat değerlerini saklamak için kullanılır.

float():

$table->float('rating', 8, 2);

FLOAT türünde bir sütun ekler. İkinci ve üçüncü parametreler, toplam basamak sayısı ve ondalık kısmındaki basamak sayısını belirtir.

json():

$table->json('metadata');

JSON türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, JSON verilerini saklamak için kullanılır.

enum():

$table->enum('status', ['pending', 'approved', 'rejected']);

ENUM türünde bir sütun ekler ve belirtilen değerleri kabul eder. Bu sütun türü, sınırlı sayıda önceden tanımlanmış değereri saklamak için kullanılır.

bigInteger():

$table->bigInteger('large_number');

BIGINT türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, büyük tamsayı değerlerini saklamak için kullanılır.

smallInteger():

$table->smallInteger('small_number');

SMALLINT türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, küçük tamsayı değerlerini saklamak için kullanılır.

tinyInteger():

$table->tinyInteger('tiny_number');

TINYINT türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, çok küçük tamsayı değerlerini saklamak için kullanılır.

mediumText():

$table->mediumText('medium_text');

MEDIUMTEXT türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, orta boy metin verileri için kullanılır.

longText():

$table->longText('long_text');

LONGTEXT türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, büyük boy metin verileri için kullanılır.

unsigned():

$table->unsignedInteger('unsigned_number');

UNSIGNED INTEGER türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, sadece pozitif tamsayı değerlerini saklamak için kullanılır.

time():

$table->time('start_time');

TIME türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, saat değerlerini saklamak için kullanılır.

year():

$table->year('production_year');

YEAR türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, yıl değerlerini saklamak için kullanılır.

timestamp():

$table->timestamp('published_at');

TIMESTAMP türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, tarih ve saat değerlerini saklamak için kullanılır.

softDeletes():

$table->softDeletes();

deleted_at adlı bir TIMESTAMP sütunu ekler ve bu sütunu kullanarak yumuşak silme işlemlerini destekler.

binary():

$table->binary('binary_data');

BINARY türünde bir sütun ekler. Bu sütun türü, ikili (binary) verileri saklamak için kullanılır.