Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

MarkdownX

MarkdownX, kullanıcıların düz metin belgelerine zengin metin ve medya öğeleri ekleyebilmelerini sağlayan Markdown sözdizimi için bir uzantıdır. Web uygulamalarında ve içerik yönetim sistemlerinde sıklıkla kullanılır ve kullanıcıların karmaşık HTML veya CSS öğrenmeden içerik oluşturmaları ve biçimlendirmeleri için daha basit bir yol sağlar.

MarkdownX, standart Markdown sözdizimine kıyasla birkaç ek özellik içerir. Bunlar arasında, belgede doğrudan görüntü, video, ses dosyaları ve diğer medya türlerini ekleyebilme yeteneği bulunur. Ayrıca, kullanıcılar tablolar oluşturabilir, dipnotlar ekleyebilir ve kod parçacıkları için sözdizimi vurgulama kullanabilirler.

MarkdownX, GitHub, Reddit ve Stack Overflow gibi popüler web platformları tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Atom, Visual Studio Code ve PyCharm gibi birçok metin düzenleyici ve entegre geliştirme ortamı tarafından da desteklenmektedir.