Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Güneş neden yuvarlak?

Güneş, yuvarlak şeklini yerçekimi ve hidrostatik denge nedeniyle alır. Güneş, büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan büyük bir gaz küresidir. Yerçekimi, Güneş’in merkezine doğru gazları çekerken, bu gazların içerisindeki atomlar hareket eder ve basınç oluşturur. Bu basınç, yerçekimi kuvvetine karşı gelir ve hidrostatik dengeyi sağlar.Hidrostatik denge, bir gazın içindeki basınç kuvvetleri ile yerçekimi kuvvetleri arasındaki denge durumunu ifade eder. Bu denge sayesinde, Güneş’in içindeki gazlar ve enerji, her yönde eşit bir şekilde dağılır ve bu da onun yuvarlak bir şekil almasını sağlar.Güneş gibi büyük gök cisimleri, kendi yerçekimi kuvvetleri nedeniyle yuvarlak şekle sahiptir. Bu yuvarlak şekil, maddenin en düşük enerji durumuna gelmesini sağlar ve enerji kullanımını en aza indirir.