Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

diffForHumans

diffForHumans() metodu, Carbon kütüphanesi tarafından sağlanan ve tarih ve saatlerle çalışmayı kolaylaştıran bir metoddur. Carbon, PHP’de tarih ve saat işlemleri için popüler bir kütüphanedir ve Laravel ile birlikte kullanılabilir.

diffForHumans() metodu, verilen bir tarih ve saat değerini insanlar tarafından daha kolay anlaşılabilir bir format halinde göstermek için kullanılır. Bu metod, iki tarih arasındaki farkı sözel bir şekilde ifade eder. Örneğin, “5 dakika önce”, “2 saat önce”, “1 hafta önce” gibi ifadeler oluşturur.

örnek kodda, DateTime::make('Created At') ile “Created At” alanı için bir tarih ve saat bileşeni oluşturuluyor ve sortable() metodu ile sıralanabilir hale getiriliyor. displayUsing() metodu ile bu alanın nasıl görüntüleneceği özelleştiriliyor. displayUsing() metodu, bir Closure (anonim fonksiyon) alır ve burada fn ($d) => $d?->diffForHumans() şeklinde tanımlanmış.

$d?->diffForHumans() kısmı, $d değişkeninin değeri (tarih ve saat) varsa ($d?), bu değerin diffForHumans() metodu kullanılarak insanlar tarafından daha kolay anlaşılabilir bir biçime dönüştürülmesini sağlar. Eğer $d değişkeninin değeri yoksa (null), bu kısım çalıştırılmaz.

Sonuç olarak, bu kod parçacığı, “Created At” alanının, tarih ve saat değerini insanlar tarafından daha kolay anlaşılabilir bir formatta görüntülemek için kullanılır.

DateTime::make('Created At')->sortable()->displayUsing(fn ($d) => $d?->diffForHumans()),