Mikail.Net

Yazılımcı günlüğü

Axios

Axios, JavaScript uygulamalarında HTTP istekleri yapmak için kullanılan bir JavaScript kitaplığıdır. Axios, Promise tabanlı bir yapıya sahip olduğu için asenkron işlemleri kolaylaştırır.

Axios, tarayıcı ve Node.js ortamında çalışabilir. Tarayıcıda XMLHttpRequest nesnesi, Node.js’te ise http modülü kullanılarak HTTP istekleri yapar. Axios ayrıca, çerezlerin saklanması, zaman aşımı sürelerinin ayarlanması, dosya yüklemeleri, hata işleme ve diğer birçok özellik sağlar.

Axios, modern web uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Vue.js, React ve Angular gibi popüler JavaScript çerçeveleri Axios’u HTTP istekleri yapmak için kullanabilir.

Axios, kullanımı kolay ve okunaklı bir API’ye sahiptir. Basit bir HTTP isteği göndermek için, öncelikle Axios’u yüklemeniz ve axios adlı bir nesne oluşturmanız gerekir:

import axios from 'axios';

const instance = axios.create({
  baseURL: 'https://api.example.com'
});

Burada, axios.create yöntemini kullanarak, bir instance adlı Axios nesnesi oluşturduk ve baseURL ayarını https://api.example.com olarak belirledik.

Daha sonra, HTTP isteği göndermek için, instance nesnesinin get, post, put veya delete yöntemlerini kullanabilirsiniz. Örneğin:

instance.get('/users')
  .then(response => {
    console.log(response.data);
  })
  .catch(error => {
    console.error(error);
  });

Burada, instance.get yöntemini kullanarak /users URL’sine bir GET isteği gönderdik. Sonuç olarak, then yöntemi içindeki yanıtı (response.data) yazdırdık. Eğer bir hata oluşursa, catch yöntemi içindeki hatayı yazdırdık.

Axios’un diğer özellikleri arasında, isteklere bir dizi parametre ekleme, istek başlıklarını ayarlama, isteği iptal etme ve istekleri arka planda çalıştırma gibi özellikler yer alır.

site : axios